นิติศาสตร์ SPU ร่วมด้วยช่วยชุมชน ให้บริการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

by Chadatan Sa
0 comment

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการให้บริการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้มอบหนังสือคู่มือการติดต่อกระบวนการยุติธรรม และหนังสือกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับชุมชนฯ โดยมี คุณนิตยา ปรีชาสวัสดิ์ ประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบหนังสือ เมื่อเร็วๆนี้

You may also like

Leave a Comment