นิเทศ อาสา ถ่ายภาพให้ปัง

by Chadatan Sa
0 comment

 คณะนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่ร้านค้า

“บัวบาน…ร้านเพียบ” (รอบที่ 1) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ SPU CARE

เพื่อถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ซึ่งร้านค้ายินดี ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

You may also like

Leave a Comment