สกู๊ปสัมภาษณ์

สหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา

ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ)

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แผนก : -

สนามฝึกที่ดีที่สุด...คือสถานที่จริง

ศิตาพัทธ์ ธรณ์วัฒนภาคย์ (มีมี่)

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท Igloo Studio
แผนก : -

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักศึกษามาประจำที่ Ogilvy อย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นพัฒนาการแต่ละรุ่นมีจุดดี จุดเด่นแตกต่างกัน

นพรดา ลิมปกาญเวช (เบลล์)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Ogilvy
แผนก : -

isobar ให้โอกาสเด็กฝึกงานได้ทำงานจริงๆ ซึ่งเข้ากับสโลแกนของมหาวิทยาลัยคือ เรียนจริง ประสบการณ์จริง

ทวีพร แก้วคำใต้ (กุ๊ก)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : isobar Thailand
แผนก : -

สถานประกอบการเล็งเห็นศักยภาะของเรา อาจเป็นการต่อยอดให้สถานประกอบการ รับเราเข้าทำงานได้เลย

นิพิฐพนธ์ คุณานุพงศ์ (เค้ก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท วิชชากร จำกัด
แผนก : -

การทำงาน...เราต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา

ธนบรรณ ฉลวยศรี (บัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Software Park Thailand
แผนก :

ไม่ต้องกลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง...ให้เราลองลุยกับมันก่อน

พลวัฒน์ จันทร์พราหมณ์ (คิง)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Software Park Thailand
แผนก :

ผมได้เจอนักข่าวตัวจริง ได้ดูการทำงานของเขา เวลาพาคณะทัวร์ไปเที่ยวชมผมก็ได้เห็นการทำงานเบื้องหลังทุกอย่างเลยครับ

ธันยะชัย ทองรักษ์ (กัน)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
แผนก :

เพราะการเรียนวิศวะ มันมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เรามีกระบวนการคิดที่ดี สามารถไปประยุกต์ใช้กับทุกอาชีพได้

ชยุต ทองไชย (โอม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
แผนก :

รู้สึกดีใจครับ เพราะ EEC เป็นบริษัทผู้ออกแบบชั้นนำของประเทศไทย มีไซต์งานที่ต้องดูแลเยอะมากทั้งในและต่างประเทศ

วสก วิชญ์สันต์กุล (ป้อง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : EEC Engineering Network
แผนก :

แรกๆ ก็กลัว ตื่นเต้นด้วย...แต่พอเข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริง ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยครับ

สงติ สุขเจริญ (เฉาก๊วย)

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : MAD Viral Reality Studio
แผนก :

ตอนเรียนไม่กดดันเหมือนตอนทำงาน...แต่ตอนทำงานได้ประสบการณ์มากกว่า

Oiu Hong Long (หงษ์)

International College สาขาInternational Hospitality Management
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Favstay
แผนก :

ไม่ว่าจะฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทใด...ต้องมีความมั่นใจ และทำงานอย่างมืออาชีพ

Berat Aslon

International College สาขาInternational Hospitality Management
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Prince Palace Hotel
แผนก :

"การฝึกสหกิจ ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น"

ทิตยา นรายศ (จ๊ะจ๋า)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
แผนก : ธุรการและงานคดี

สิ่งที่ได้รับจากนิติ ศรีปทุม...สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

พรลภัสณ์ คุ้มกัน (ทราย)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
แผนก : ธุรการและงานคดี

"การปฏิบัติงานจริง...ทำให้รู้ว่าควรนำทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา"

อารยา นันทะโคตร์ (น้ำหวาน)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
แผนก :

เรียนโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่การขนส่ง แต่คือ"การเรียนรู้ทุกอย่างด้านบริการ"

ภัทรภร เสืออินทร์ (ตรี)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
แผนก : ธุรกิจค้าปลีก

...เรียนบริการ การจัดการ สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ...

กุลนิดา วัฒนะ (นิว)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : THAI OPTICAL GROUP
แผนก :

น้องเอม เด็กบริหาร ศรีปทุม "มีครบทั้ง Hard skill และ Soft skill"

ธัญลักษณ์ เดชสถิต (เอม)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แผนก :

การเรียนที่ศรีปทุม...สามารถนำมาใช้ฝึกสหกิจได้จริง 100%...

นันทพร คงสิน (นุ่น)

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท เอพลัส ทราเวล จำกัด ( A PLUS TRAVEL)
แผนก : Domestic Tour

“… แรงบันดาลใจของผม คือ ทำงานออกมาให้ดีที่สุด…”

จูเนียร์ คงกำเนิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Whitespace
แผนก : interior designer

นางสาวฐานิกา ตรีสิงห์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แผนก : ด้านการตลาด

นายนวพล เนสุสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แผนก : เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพลอย บุญทัน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Petroleum Trading Lao Public Company
แผนก : Accounting and Financial Department

นางสาวนงนภัส ใจจร

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)
แผนก : ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

เอกรักษ์ บุญพร้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Accenture Solution Thailand
แผนก : Associate Software Engineer, SAP Specialist