นางสาวนงนภัส ใจจร

นักศึกษาคณะ คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)
แผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

Class of 2009
Sripatum University
Bachelor of Accountancy, Accounting

Miss Nongnaphat Jaijon graduated from the Faculty of Accountancy at Sripatum University in 2009. She joined the cooperative education program at Central Pattana Public Company Limited, where she got inspired and became passionate about her career as an internal auditor. She also showed very strong abilities during her first job as an internal auditor at Oishi Group. There, she extended her interests to the field of Information Technology for internal auditing. Looking for bigger challenges, she moved to LH Bank. Currently, she magnificently works at Thai Credit Retail Bank as an Assistant Manager in the Internal Auditing Section.