นิพิฐพนธ์ คุณานุพงศ์ (เค้ก)

นักศึกษาคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานบริษัท วิชชากร จำกัด
แผนก-

SPU
สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 
UploadImage


      บริษัท วิชชากร จำกัด เป็นบริษัทประเภทควบคุมงานก่อสร้างครับ ไซต์งานตั้งอยู่ที่โครงการก่อสร้างถนน นย.3001 บางน้ำเปรี้ยว - นครนายก ซึ่งประโยชน์ของสหกิจศึกษามีข้อดีหลายๆ อย่างครับ ส่วนตัวของผมคิดว่าเป็นการดีที่ก่อนที่เราจะไปยังสถานประกอบการหรือที่ฝึกงานนั้น เราได้เตรียมหัวข้อที่เราจะศึกษาสถานประกอบการนั้นๆ โดยที่ไม่ได้ไปฝึกงานแค่ในสิ่งที่ที่บริษัทให้ทำ
     
      ในการสหกิจศึกษานั้น หากเราตั้งใจทำงาน ตั้งใจศึกษาหัวข้อให้เกิดประโยชน์ แล้วสถานประกอบการนั้นๆ เล็งเห็นศักยภาพของเรา อาจจะเป็นการต่อยอดให้สถานประกอบการ รับเราเข้าทำงานได้เลยครับ
     
      ฝากที่ถึงน้องๆ ให้ตั้งใจเรียนในห้องนะครับ พยายามขวนขวายหาความรู้จากอาจารย์ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถาม อาจารย์ทุกท่านยินดีที่จะให้ความรู้อยู่แล้ว แล้วนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการสหกิจศึกษา รับรองครับว่า สหกิจศึกษานั้นมีอะไรมากกว่าคำว่าฝึกงานแน่นอนครับ

 
UploadImage

สถานประกอบการเล็งเห็นศักยภาะของเรา อาจเป็นการต่อยอดให้สถานประกอบการ รับเราเข้าทำงานได้เลย