พรลภัสณ์ คุ้มกัน (ทราย)

นักศึกษาคณะ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
แผนกธุรการและงานคดี

Review การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน) 01

INTER(n)VIEW | บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
พรลภัสณ์ คุ้มกัน (ทราย)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์


Q : คณะนิติศาสตร์สอนอะไรเราบ้าง
A : สอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ ประวัติศาสตร์กฏหมาย กฏหมายในชีวิตประจำวัน  กฏหมายในการทำงานค่ะ

 
Q : ทำไมถึงได้มาฝึกงานที่นี่
A : มีรุ่นพี่แนะนำ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบด้วยกับการฝึกงานที่นี่ และเห็นว่าเป็นปริษัทที่เกี่ยวข้องกับนิติศาตร์โดยตรง
 
Q : มีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
A : เรารู้เป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วว่า จะมาฝึกงานที่นี่ ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ติดตาม เร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ เราก็จะเตรียมตัวโดยการอ่าน พรบ. ทวงหนี้ ควรจะทวงได้เวลาไหนบ้าง ควรใช้คำพูดยังไงบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับบริษัท
 
Q : อาจารย์ที่คณะให้คำแนะนำอะไรบ้าง
A : อาจารย์บอกว่า ให้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้สินทั้งหมด เพราะฝึกงานบริษัทเร่งรัดหนี้
 
Q : วันแรกที่มาฝึกงานเป็นยังไงบ้าง
A :วันแรก ค่อนข้างผ่อนคลายนะคะ พี่ๆ จะชวนคุย ชวนกินขนม ค่อยๆ สอนเราไปเรื่อยๆ ให้เราค่อยๆ เป็นงาน
 
Q : หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง
A : เริ่มตั้งแต่คัดเลือกลูกหนี้ ผิดนัดชำระหนี้กี่เดือน ถึงจะเริ่มดำเนินคดี ส่วนใหญ่ที่นี่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ชำระ  ก่อนจะเริ่มดำเนินคดีนะคะ ยังมีการเตรียมเอกสาร ว่ามีอะไรบ้าง เตรียมยังไงบ้าง ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Review การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน) 02
 
Q : นอกเหนือจากงานด้านกฏหมาย ได้เรียนรู้อะไรอีกบ้าง
A : การเงิน จะเกี่ยวกับการลงข้อมูลค่าวิชาชีพของทนาย เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ถ่ายเอกสารด้วยค่ะ
 
Q : มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร
A : หนูคิดว่า การถ่ายเอกสารเป็นหนึ่งในพื้นฐานการทำงานเอกสารที่ทุกคนควรจะทำได้ ยิ่งงานด้านกฏหมายเกี่ยวข้องกับเอกสารโดยตรง ก็จำเป็นต้องทำอยู่แล้ว

Q : สิ่งที่เรียนมา นำมาใช้ได้จริงในการฝึกงานบ้างไหม
A : ที่คณะจะสอนเกี่ยวกับการร่างฟ้อง ร่างคำขอ คำแถลง แล้วทางบริษัทจะมีฝ่ายบังคับคดี ที่จะไปช่วยงานอยู่บ้าง เขียนคำขอแถลงยึด อายัติ ประมาณนี้ พอถึงเวลาทำงานจริง ก็มีพื้นฐานจากที่ต่อยอดในการทำงานได้
 
Q : การเรียนกับฝึกงานแตกต่างกันยังไงบ้าง
A : ด้านสังคม การใช้กฏหมาย เวลาเรียนเราใช้แค่หนังสือ ใช้แค่ประมวลกฏหมาย ความจำ แต่ทำงานต้องใช้ความเข้าใจด้วย
 
Q : ตั้งแต่ฝึกงานมา ประทับใจอะไรบ้างที่สุด
A : ประทับใจพี่เลี้ยง และพี่ๆ ทุกคน เป็นกันเองมาก ช่วยแก้ปัญหา เขาไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกเหมือนก่อนมาฝึกงาน ที่กลัว และกังวล อย่างพี่กุ้งค่ะ พี่เขาจะบริหารงานค่อนข้างเก่ง ดูแลพนักงานอย่างครอบครัว หนูรู้สึกว่าถึงพี่เขาจะเป็นผู้บริหาร แต่มีความใกล้ชิดกับลูกน้องมาก มีปัญหาอะไรก็สอบถามพี่เขาได้ทุกเรื่อง
 
Q : ฝากถึงรุ่นน้องหน่อยทั้งการเรียน และฝึกงาน
A : การเรียนควรจำอะไรที่เป็นวิธีปฏิบัติที่อาจารย์สอนในห้อง เพราะเวลาอาจารย์สอนในห้องจะชอบเล่าประสบการณ์ของตนเอง สิ่งนี้เป็นทริคที่เอามาใช้ในการทำงานจริงได้ และถ้าน้องๆ รู้ว่าตัวเองจะไปฝึกงานที่ไหน ให้ศึกษาข้อมูลของบริษัทให้ดี และเตรียมข้อมูลด้านกฏหมายที่จะฝึกงานกับบริษัท เพราะต้องได้นำมาใช้กับการฝึกงานอยู่แล้ว

 

Review การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน) 03
INTER(n)VIEW | บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
อัญฑิกร พิเชฐกร (กุ้ง)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)


Q : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน) ทำอะไรบ้าง
A :  จะรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารการจัดการลูกหนี้ ทำตามนโยบายของบริษัทบริหารสินทรัพย์
 
Q : บริษัทเปิดรับในการรับพนักงานมากแค่ไหน
A :  เราเปิดรับพนักงานค่อนข้างเยอะ ยินดีรับคนมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ และยังรับพนักงานอีกเยอะ เพราะบริษัทมีการทำธุรกิจด้านการให้บริการติดตามทวงถาม ในส่วนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป  ด้านบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จะรับพนักงานที่ให้บริการขายสินค้า และให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์จะบริหารจัดการหนี้เหล่านั้น ตั้งแต่ต้นจนส่วนงานคดี

Q : บริษัทให้ความสำคัญในการรับเด็กฝึกงานด้วย
A :  ใช่ค่ะ การรับเด็กฝึกงานเป็นนโยบายของบริษัทมานานแล้ว เรารับในทุกสถาบันที่ยื่นเรื่องขอฝึกงานเข้ามา ซึ่งนโยบายหลักของเราที่รับคือ เปิดโอกาสในกาสเรียนรู้ สร้างงาน สร้างคน และสร้างโอกาสซึ่งกันและกัน คือการสร้างโอกาสให้บริษัทมีพนักงานเข้ามา ถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้น ฝึกงานจบอาจสนใจสมัครงานกับเรา ก็เป็นการทำงานที่ต่อเนื่อง

Q : นักศึกษามีขอบเขตการฝึกงานยังไงบ้าง
A :  เราจะมองที่วัตถุประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานก่อนเลย คณะที่เข้ามาคืออะไร เป้าหมายที่จะฝึกงานคืออะไร ส่วนของเราจะมีระยะเวลาฝึกงานทั้งหมด 4 เดือน เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เกิดการเรียนรู้ให้ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการ นอกเหนือจากสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้แล้ว เราจะเสริมให้เขาอีก ให้เขาเห็นภาพชัดเจนขึ้น ว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง ความรู้เรื่องใดบ้าง ที่ทำให้เกิดงานขึ้นมา เรายึดหลักว่านักศึกษาฝึกงานต้องทำงานเหมือนกับพนักงานจริงๆ
 
Q : นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นยังไงบ้าง
A :  น้องมีความตั้งใจมาก ตั้งใจเรียนรู้ น่ารัก มีมารยาท สู้งานไม่ถอย และที่สำคัญไม่ปฏิเสธงานเลย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงาน รวมถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดงานนั้นเขาก็จะทำหมด อย่างกระบวนการดำเนินการฟ้องดำเนินคดี ตั้งแต่ขั้นตอนแรกต้องทำยังไง ตรวจสอบยังไง น้องๆ จะเห็นผล และได้เรียนรู้ทั้งหมด
 
Q : ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัย สามารถเอามาใช้ได้จริงกับการฝึกงานไหม
A :  ส่วนหนึ่งมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เอามาใช้ได้จริง เห็นภาพจริง ส่วนหนึ่งที่บริษัทได้คือ ความคิดใหม่ๆ วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สถาบันได้สอน บริษัทก็ได้มีการวิเคราะห์​เรียนรู้  และสังเกต เป็นสิ่งที่ต่างได้ด้วยกันทั้งคู่
 
Q : ฝากถึงน้องๆ ที่จะมาฝึกงานที่นี่
A : เรายินดีรับตลอด เพราะยังขยายงานอีกเยอะ เพียงแต่ว่าต้องมาคุยกันก่อนเท่านั้น ส่วนน้องๆ ที่ฝึกงานแล้ว จบมาจะมาทำงานที่นี่เราก็ยินดีรับค่ะ
 
 

สิ่งที่ได้รับจากนิติ ศรีปทุม...สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน