ธัญลักษณ์ เดชสถิต (เอม)

นักศึกษาคณะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แผนก

Review การปฎิบัติงานสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม01

ธัญลักษณ์ เดชสถิต (เอม)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร


Q : สาขาการเงินและการธนาคาร เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
A : เรียนเกี่ยวกับสินเชื่อ การวิเคราะห์การเงิน และอัตราส่วนค่ะ แล้วยังมีเรียนบัญชี สภาพคล่อง และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Q : พอถึงเวลาฝึกงาน มีการเตรียมตัวยังไงบ้าง 
A : ต้องฝึกตัวเองก่อนเลย มีความรับผิดชอบ พยายามตื่นเช้า เพราะเวลาเรียนเราสบายมากค่ะ แล้วยังต้องอ่านหนังสือให้มาก องค์กรที่จะไปฝึกงานเป็นยังไง เราต้องปรับตัวยังไงบ้างค่ะ

Q : เมื่อรู้ว่าต้องมาฝึกงานที่ ธ.ก.ส. เป็นยังไงบ้าง
A : พอรู้ว่าได้มาฝึกที่นี่ก็ดีใจค่ะ แต่ก่อนจะมาฝึกงานก็กังวลนิดหน่อย ไม่รู้ว่าจะทำงานได้ดีตามที่พี่เขามอบหมายให้หรือเปล่าค่ะ แต่พี่ๆ จะแนะนำก่อนให้ทำงานจริง และให้ความช่วยเหลือเวลามีปัญหาตลอดค่ะ 

 Review การปฎิบัติงานสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม02

Q : อาจารย์ให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง
A : อาจารย์จะเรียกพบนักศึกษาก่อนฝึกงานค่ะ แนะแนวให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา หรือก่อนเวลาทำงานค่ะ

Q : ฝึกงานในส่วนไหน ฝึกวันแรกเป็นยังไงบ้าง
A : หนูฝึกงานส่วนบริหารความเสี่ยงค่ะ มาวันแรกกดดัน และก็เครียดนะคะ เพราะพี่ๆ เก่งทุกคน ทำงานจริงจังมากก็เลยกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี

Q : กลัวไหมว่า มาฝึกงานจะได้ถ่ายเอกสาร ชงกาแฟอย่างเดียว
A : กลัวค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะต้องได้ทำแน่ๆ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะพี่ๆ เขาสอนเจาะลึกถึงสายงานที่เราฝึกอยู่

Q : ได้ทำอะไรบ้าง
A : ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขององค์กร  ได้ฝึกการทดลองใช้โปรแกรม และประยุกใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วเวลามีอบรม หรือสอนพนักงานเราก็จะได้เข้าไปฟังด้วย

Q : เรียนจบแล้วอยากทำงานอะไร   
A :  อยากทำงานธนาคารค่ะ เพราะชอบค่ะ

Review การปฎิบัติงานสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม03

Q : สิ่งที่เรียนมาเอามาใช้กับการฝึกงานได้หรือไม่
A : ใช้ได้จริงค่ะ ได้เยอะด้วย อย่างหนูเรียนการเงินมา และวิเคราะห์ส่วนของสภาพคล่องก็เอามาใช้ได้จริงค่ะ

Q : การเรียนกับการฝึกงานแตกต่างกันยังไง
A : การฝึกงานทำให้เรารู้จักอดทน มีความพยายาม และรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ

Q : มีปัญหาในการฝึกงานไหม
A : ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเดินทางค่ะ บางทีเราคาดเดาไม่ได้ว่ารถติดมากแค่ไหน ถ้าสายก็จะโทรศัพท์บอกพี่ๆ ค่ะ

Q : ประทับใจใครในที่ฝึกงานไหม
A :  ประทับใจพี่เลี้ยงค่ะ ชื่อพี่สงกรานต์ เขาเก่งมากเลย สอนงาน และแนะนำงานให้เราทุกอย่างเลย ทุ่มเทมากค่ะ หนูอยากเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของเขาค่ะ

Q : ฝากถึงรุ่นน้องที่จะมาฝึกงานที่นี่ และการหาที่ฝึกงาน
A : อยากให้น้องๆ ฝึกงานให้ตรงกับสายที่เรียนมา  มันจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าการฝึกงานไม่ตรงกับสายค่ะ อยากให้ฝึกเรื่องภาษาเพราะมันมีศัพท์เฉพาะในการฝึกส่วนบริหารความเสี่ยง และก็เรื่องสถิติ การคิดวิเคราะห์ตัวเลข อยากให้ทบทวนกันเยอะๆ ก่อนมาฝึกงานที่ ธ.ก.ส. ค่ะ


Review การปฎิบัติงานสหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม04

INTER(n)VIEW | ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ชัยวัฒน์ สังขพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 
Q : งานบริหารความเสี่ยงของ ธ.ก.ส. เกี่ยวกับอะไรบ้าง
A :  จะดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ทั้งตลาดสภาพคล่อง สินเชื่อ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานต่างๆ ข้อผิดพลาดจากการทำงาน การกำกับและดูแลของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนด
 
Q : ทำไมเลือกรับนักศึกษาฝึกงาน
A : งานบริหารความเสี่ยง เป็นงานที่ค่อนข้างกึ่งวิชาการ และต้องนำหลักวิชาการเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งนักศึกษาฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายการเงินเป็นหลัก เขาต้องได้เรียนรู้งานจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเงินจริงๆ ซึ่งเรามอบหมายให้เขาดูแลงานหลักๆ ของธนาคาร ให้เขาได้เรียนรู้การจัดการความเสี่ยง การทำโมเดลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน
 
Q : มอบหมายงานน้องอย่างไรบ้าง
A : เริ่มแรกจะดูว่าเขาเรียนอะไรมาบ้าง อย่างมาฝึกงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง กับการให้สินเชื่อของเกษตรกร เรียนบริหารการเงิน เราก็จะให้เขานำทฤษฎีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงๆ โดยเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน เพื่อให้เขาได้ฝึกจากสิ่งที่เรียนมาจริงๆ
 
Q : น้องเอม เป็นยังไงบ้าง
A : น้องเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ของน้องมีแต่ต้องฝึกฝนให้มีเพิ่มมากขึ้น อย่างทักษะด้านการสื่อสารที่ต้องมีเพิ่มขึ้น เพราะมีความจำเป็นมาก ด้านความรู้ น้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้านบริหารความเสี่ยง ขยัน  และมีความตั้งใจในการทำงาน แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหลักสูตรให้เป็นการบูรณาการของสาขาวิชาให้มากขึ้น เพราะเรื่องการทำงานจริงต้องใช้ศาสตร์ในหลายสาขาวิชา ต้องใช้ทักษะด้านความคิด คำนวนทางสถิติ น้องก็ทบทวนมา และนำมาใช้ในการทำงานได้ครับ
 
Q : การทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้าง
A : บรรยากาศในการทำงานจะมี 2 แบบครับ ที่นี่มีทั้งความกดดัน ความจริงจัง แต่เมื่องานเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายได้ตามปกติเลยครับ
 
Q : สิ่งที่น้องเรียนมา นำมาใช้ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง
A : ใช้ได้มากนะครับ ทั้งการเงินการธนาคาร การวิเคราะห์ตัวเลขการบัญชี และหลักทรัพย์ ทฤษฎีพวกนั้นสามารถประยุกต์ให้เข้ากับงานบริหารความเสี่ยงได้หมดเลยครับ
 
Q : หากน้องๆ กำลังจะฝึกงาน หรือจะฝึกงานที่นี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
A :  ต้องหาในสิ่งที่เราได้เรียนมา อย่างเรียนการเงินการธนาคารมา ต้องฝึกงานเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ส่วนการเตรียมตัวที่จะฝึกงานที่นี่ ในส่วนของบริหารความเสี่ยงคือ ทักษะการคำนวนเป็นส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐมิติ เราจะต้องมี 3 ตัวนี้เป็นหลัก และทักษะในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ อันนี้สำคัญมากครับ

น้องเอม เด็กบริหาร ศรีปทุม "มีครบทั้ง Hard skill และ Soft skill"