ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ในหัวข้อ "ไปสหกิจศึกษานานาชาติไม่ยากอย่างที่คิด” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และรุ่นพี่ที่ผ่านการไปฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ มาให้ความรู้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจการเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ และการสร้างโอกาสการเข้าทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา เป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะต่างๆที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชี SPU

 

SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”
SPU Sripatum ศรีปทุม SPU :  ติดปีกสหกิจศึกษา SPU สู่สหกิจศึกษานานาชาติ “ไม่ยากอย่างที่คิด”