mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเรื่องสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนต้องรู้!

สำหรับใครที่เป็นสาย IT ที่มีใจรักเรื่องการออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วละก็ เราขอเสนอ! สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ที่บอกเลยว่าเด็ด!!!

 

 

ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะเน้นให้ตั้งแต่พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จะทำให้สามารถต่อยอดไปทำงานได้หลายอย่าง เช่น นักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน ฝ่ายสนับสนุนเทคนิค

 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียกได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างเรื่องวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะมีทั้งเรื่องการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย ที่ทำให้เป็นที่ต้องการของหลากบริษัทเลยก็ว่าได้

 

 

ด้วยความที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงแน่นอนว่ามีงานที่หลากหลายมากๆ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฝังตัว วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ

 

 

นอกจากนี้ทุกคนยังสามารถเข้าไปดูหลักสูตรและรายละเอียดอื่นๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ www.spu.ac.th/fac/informatics

 

(Visited 948 times, 1 visits today)

Related posts

พาไปรู้จัก! สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

P'Lilly SPU

DEK LAW ขอรีวิว! 5 วิชาสุดว้าว จากนิติศาสตร์ SPU

P'Lilly SPU

Check List 5 ข้อ อยากทำงานสายโลจิสติกส์ ต้องมี Skills อะไรบ้าง?

P'Menu SPU

5 ข้อ ที่ควรเลือกเรียน วิทยาลัยการบินและคมนาคม

P'Menu SPU

5 ข้อที่ใครอยากเรียนต้องรู้ การจัดการธุรกิจด้านการบิน (คณะบริหารธุรกิจ)

P'Menu SPU

เปิดเส้นทางอาชีพ วิศวกรระบบราง

P'Lilly SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล