ผลงานและรางวัล

Film : SPU ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ในโครงการประกวดโฆษณารณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Condom All Gen Enjoy”

นักศึกษาFD64 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลชมเฉย และ Popular Vote พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการการประกวดโฆษณารณรงค์ ภายใต้แนวคิด

เพิ่มเติม »

Film : SPU ขอแสดงความยินดีคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยการประกวดหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”

นักศึกษา FD64 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ที่จัดโดย สำนักงานประกันสังคม จากนายบุญชอบ

เพิ่มเติม »

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ ได้รับเกียรติจาก Bangkok City Ballet School ให้เข้าร่วมเป็นผู้สอนการเต้นในงาน

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง ได้รับเกียรติจาก Bangkok City Ballet School ให้เข้าร่วมเป็นผู้สอนการเต้นในงาน”Ballet Camp Thailand 2023″ ที่จัดขึ้น 12-14

เพิ่มเติม »

กิจกรรม 2DO 7DAYS ชวนน้องผลิตสื่อ Day2 ✨

จากบ้านอิโมจิ ที่ได้นำโจทย์มาตีความหมายควบคู่กับหยิบยกแบรนด์สินค้า มาทำสื่อโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในกองครึกครื้นเป็นกันเองมาก เรียกได้ว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของน้องๆ แบ่งหน้าที่ ได้แบบ Teamwork สุดๆ ได้ทั้ง skill

เพิ่มเติม »

Theater Festival for Justice 2023ครั้งแรกกับ “เทศกาลละครเพื่อความยุติธรรม”

Theater Festival for Justice 2023ค รั้งแรกกับ “เทศกาลละครเพื่อความยุติธรรม” โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)วันที่ 2-3 กันยายน 2566 พบกับละครที่สะท้อนถึงความยุติธรรมในรูปแบบและมุมมองที่หลากหลาย ถูกถ่ายทอดออกมาโดยคณะละคร

เพิ่มเติม »

บรรยากาศวันที่ 3 กับกิจกรรม 2DO7DAYS ✨

บรรยากาศวันที่ 3 กับกิจกรรม 2DO7DAYS การเรียนรู้ตามความสนใจของน้อง ๆ กับรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ด้านเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ได้ให้น้องๆได้เรียนรู้จริงและลองสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการ workshop ทั้งหมด 3

เพิ่มเติม »

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ ได้รับเกียรติจาก Bangkok City Ballet School ให้เข้าร่วมเป็นผู้สอนการเต้นในงาน

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง ได้รับเกียรติจาก Bangkok City Ballet School ให้เข้าร่วมเป็นผู้สอนการเต้นในงาน”Ballet Camp Thailand 2023″ ที่จัดขึ้น 12-14

เพิ่มเติม »

Theater Festival for Justice 2023ครั้งแรกกับ “เทศกาลละครเพื่อความยุติธรรม”

Theater Festival for Justice 2023ค รั้งแรกกับ “เทศกาลละครเพื่อความยุติธรรม” โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)วันที่ 2-3 กันยายน 2566 พบกับละครที่สะท้อนถึงความยุติธรรมในรูปแบบและมุมมองที่หลากหลาย ถูกถ่ายทอดออกมาโดยคณะละคร

เพิ่มเติม »

Film : SPU ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ในโครงการประกวดโฆษณารณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Condom All Gen Enjoy”

นักศึกษาFD64 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลชมเฉย และ Popular Vote พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการการประกวดโฆษณารณรงค์ ภายใต้แนวคิด

เพิ่มเติม »

Film : SPU ขอแสดงความยินดีคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยการประกวดหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”

นักศึกษา FD64 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ที่จัดโดย สำนักงานประกันสังคม จากนายบุญชอบ

เพิ่มเติม »

กิจกรรม 2DO 7DAYS ชวนน้องผลิตสื่อ Day2 ✨

จากบ้านอิโมจิ ที่ได้นำโจทย์มาตีความหมายควบคู่กับหยิบยกแบรนด์สินค้า มาทำสื่อโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในกองครึกครื้นเป็นกันเองมาก เรียกได้ว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของน้องๆ แบ่งหน้าที่ ได้แบบ Teamwork สุดๆ ได้ทั้ง skill

เพิ่มเติม »

บรรยากาศวันที่ 3 กับกิจกรรม 2DO7DAYS ✨

บรรยากาศวันที่ 3 กับกิจกรรม 2DO7DAYS การเรียนรู้ตามความสนใจของน้อง ๆ กับรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ด้านเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ได้ให้น้องๆได้เรียนรู้จริงและลองสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการ workshop ทั้งหมด 3

เพิ่มเติม »

บรรยากาศวันที่สองกับกิจกรรม 2 DO 7 DAYS ✨

บรรยากาศวันที่สองกับกิจกรรม 2 DO 7 DAYS กิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับ DEK66 ให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการรับบรีฟ ตีโจทย์ และผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมในวันที่สองเป็นการแนะนำเรื่องการออกกองและอธิบายหน้าที่ว่าแต่ละหน้าที่สำคัญยังไงบ้าง โดยรุ่นพี่สาขา

เพิ่มเติม »

บรรยากาศวันแรกสำหรับกิจกรรม 2 DO 7 DAYS ✨

บรรยากาศวันแรกสำหรับกิจกรรม 2 DO 7 DAYS . เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับกิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับ DEK66 ให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการรับบรีฟ ตีโจทย์ และผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

เพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30045,80018,600
ปีการศึกษาที่ 251,20042,40019,000
ปีการศึกษาที่ 341,70041,70018,300
ปีการศึกษาที่ 432,60019,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)396,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500