สร้างสื่อออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์สุดเด็ด !

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

  เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ
 
โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง “The Professional” สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!

จุดเด่นของสาขา

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

เพราะเราสะสมประสบการณ์การสอนด้าน การออกแบบสื่อสารออนไลน์มานาน น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า คณาจารย์ที่ SPU คือตัวจริงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดห้องเรียนสุดสนุกให้น้องๆศึกษาความรู้ เราเน้นทุกความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตของเราจะจบไปอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงทุกบทบาทสำคัญ ของสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ในยุคนี้ และน้องๆจะมั่นใจได้มากกว่าเดิม เพราะที่ SPU สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นั้น มีเครือข่ายองค์กรมีชื่อเสียงจำนวนมากในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกิจศึกษา เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

การออกแบบสื่อสารออนไลน์
38800
33,800 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 1 / 33,800.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การออกแบบสื่อสารออนไลน์
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

สื่อสารออนไลน์ เค้าเรียนอะไรบ้างนะ?

สื่อออนไลน์ไม่ได้อยู่กับแค่งานเขียน ในอนาคตการออกแบบสื่อสารออนไลน์ต้องไปได้ไกลกว่านั้น แต่คือสกิลที่รวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันคือ การเขียน + การนำเสนอ + กราฟฟิกเทคโนโลยี + การสื่อสารกับสังคม SPU จึงจัดเตรียมวิชาสำคัญทุกด้านให้นักศึกษา ที่เน้นการสอนจากตัวจริงและการฝึกงานกับเครื่อข่ายในมหาลัย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นเส้นทางการทำงานในอนาคต

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
  •  (อักษรย่อ) : นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
  • (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Online Communication Design)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

การออกแบบสื่อสารออนไลน์ / (Online Communication Design)

UploadImage งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     – นักเขียน  
     – บรรณาธิการออนไลน์  
     – กองบรรณาธิการออนไลน์
     – ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์  
     – นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
     – นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
UploadImage งานออกแบบออนไลน์
     – นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     – นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     – นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     – นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     – นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     – ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
UploadImage งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
     – นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     – นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     – นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     – นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     – ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     – ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     – ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น

คณาจารย์

ผศ.นฤดล จิตสกูล

อาจารย์ชุมพล มียิ่ง

ผศ.นับทอง ทองใบ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

Storytelling Content Creation Creative Micro Production Online Event Live Streaming Influencer YouTuber Marketing
พร้อมเป็น 1 ในวงการสื่อสารออนไลน์ทุก Platform

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน SPU Portfolio 3 ดี

สายสะสม Port รับทุนสูงสุด 25,000 บาท*

ทุน SPU ตัวจริง

สมัคร ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เรียนฟรี 100%*

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง 1 38,300 33,300 369,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล 2 + Human* 38,300 33,300 368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ 2 + Human* 38,300 33,300 356,400

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

ลำดับชั้น เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1 38,300 33,300 45,800 18,600
ปีการศึกษาที่ 2 51,200 42,400 19,000
ปีการศึกษาที่ 3 41,700 41,700 18,300
ปีการศึกษาที่ 4 32,600 19,800
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4 ปี) 369,400

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500