ทำงานเบื้องหลังแบบรู้จริง ตั้งแต่ยังเรียน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / (Film and Digital Media)

 คอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังดีแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุคดิจิทัล! น้องๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งคนต่อไปในวงการภาพยนตร์ ต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำให้เร็วที่สุด! สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้กำกับยุคใหม่ไฟแรง ได้เรียนรู้เบื้องหลังแบบเจาะลึก รู้จริงทุกขั้นตอนการผลิต ลงมือทำจริง จากผู้สอน “ตัวจริง” ที่มีความชำนาญ ในห้องปฏิบัติและอุปกรณ์ครบครันทันสมัย ให้น้องๆทุกคนทำงานเบื้องหลังได้จริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ พร้อมเข้าสู่วงการเบื้องหลังได้แบบมั่นใจเต็มร้อย!

จุดเด่นของสาขา

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เพราะงานเบื้องหลังไม่ใช่ง่ายๆ ผู้กำกับหนังดีสักเรื่องจึงต้องรู้ลึกทุกขั้นตอน ที่นี่เราจัดสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานเบื้องหลังจริงๆ มาเทรนน้องๆ ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ บันทึกตัดต่อ ออกแบบเสียง ลำดับภาพ และการบริหารงานกองถ่าย ได้ลงมือจับและใช้เครื่องมือเองทุกขั้นตอน เรียนเน้นประสบการณ์ การทำงาน พร้อมโอกาสการทำงานร่วมกับมืออาชีพตัวจริงในวงการภาพยนตร์! 

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • เทอมที่ 1 / 35,900.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เค้าเรียนอะไรบ้างนะ?

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จึงจัดเตรียมการเรียนที่เน้นทุกงานเบื้องหลัง ตั้งแต่การเรียนเขียนบท งานกำกับภาพ งานบริหารกองถ่าย การลำดับภาพ การบันทึก งานตัดต่อ การกำกับศิลป์ การผลิตโฆษณา ตลอดจนการนำเสนอสื่อภาพยนตร์ของเราออกสู่สายตาผู้อื่น และเรียนที่นี่นอกจากจะได้ประสบการณ์ตรงจาก อ. ผู้สอนที่ทำงานเบื้องหลังจริงๆแล้ว ยังได้ฝึกงานพร้อมประสบการณ์ทำงานกับผู้กำกับตัวจริงในแวดวงสื่อภาพยนตร์อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นผู้กำกับไม่ง่าย แต่ที่ SPU เราทำฝันให้น้องๆได้ง่ายๆ! 

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
 • (อักษรย่อ) : นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
 • (อักษรย่อ) : B.Com.Arts (Film and Digital Media)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทำงานอะไรดี ?

 • ผู้กำกับ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ
 • ผู้กำกับภาพ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ
 • ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ
 • คนเขียนบท
 • ผู้ควบคุมการผลิต
 • ผู้จัดการกองถ่าย
 • ผู้อำนวยการสร้าง
 • ผู้จัดหานักแสดง
 • อาจารย์ด้านภาพยนตร์
 • นักเขียน
 • นักวิจารณ์ภาพยนตร์
 • เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ
 • ขององค์กรในวงการบันเทิง
     เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production House ฯลฯ

คณาจารย์

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

ผศ.ชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

DIRECTOR PRODUCER WRITER Cinematographer EDITOR
CASTING PRODUCTION DESIGNER Cinematic Sound Designer
DEK FILM SPU เรียนครบ จบด้วย Project “ฉายหนัง”

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30045,80018,600
ปีการศึกษาที่ 251,20042,40019,000
ปีการศึกษาที่ 341,70041,70018,300
ปีการศึกษาที่ 432,60019,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)396,400