ผลงานและรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

Film : SPU ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote ในโครงการประกวดโฆษณารณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Condom All Gen Enjoy”

นักศึกษาFD64 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ ได้รับเกียรติจาก Bangkok City Ballet School ให้เข้าร่วมเป็นผู้สอนการเต้นในงาน

อ.โอตะ อาจารย์พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 2DO 7DAYS ชวนน้องผลิตสื่อ Day2 ✨

จากบ้านอิโมจิ ที่ได้นำโจทย์มาตีความหมายควบคู่กับหยิบยกแบรนด์สินค้า มาทำสื่อโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30045,80018,600
ปีการศึกษาที่ 251,20042,40019,000
ปีการศึกษาที่ 341,70041,70018,300
ปีการศึกษาที่ 432,60019,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)396,400

ผลงานและรางวัล

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500