ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) 2566

Category: ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) 2566

ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา
ทุนการศึกษา DEK65 อื่นๆ
wmspu

ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา

ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100% คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา1. เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนศิลปวัฒนธรรม รับทุนการศึกษา 100%
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนศิลปวัฒนธรรม

ทุนศิลปวัฒนธรรม ทุนศิลปวัฒนธรรม รับทุนการศึกษา 100% มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนนักกีฬา สนับสนุนทุนการศึกษา 100%
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา ทุนนักกีฬา สนับสนุนทุนการศึกษา 100% คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ทุนนักกีฬา1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รับส่วนลดค่า 40,000 บาท
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รับส่วนลดค่า 40,000 บาท คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนบุคลากรและครอบครัว รับรองการเป็นข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพไทย สนับสนุนทุนการศึกษา 20 %
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนบุคลากรและครอบครัว ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ

ทุนบุคลากรและครอบครัวข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ทุนบุคลากรและครอบครัว ทุนบุคลากรและครอบครัวข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ

อ่านเพิ่มเติม »