รวบรวมหลักฐานพร้อมแบบคำร้องทั้วไป นำส่งงานวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา(อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.