นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่

สำนักงานกิจการนักศึกษา โทร 0 2579 1111 ต่อ 2131

หรือติดต่อได้ที่ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 2 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1216

เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น.

แพทย์ตรวจ จันทร์และศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.