บริการนักศึกษา

บริการให้คำปรึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดบริการด้านให้คำปรึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจบทางด้านจิตวิทยาโดยตรง และมีแพทย์ที่เชียวชาญในด้านการให้คำปรึกษามาให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษายังมีบริการอื่นๆที่จัดให้นักศึกษาดังนี้

1. บริการด้านแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองในด้านต่างๆเช่น ด้านการเรียน บุคลิกภาพ

2. บริการตอบปัญหาทางสายด่วน โทรศัพท์(Hot Line) หมายเลข 0 2579 1111 โดยนักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางศูนย์ได้ตลอดเวลาทำงาน

3. บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษาฯลฯ ทางโฮมเพจของศูนย์ให้คำปรึกษาที่ http://counsel.ac.th

4. บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง เพื่อช่วยให้นักศึกษาคลายเครียด มีสมาธิในการเรียน ทำให้เรียนดีขึ้น การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดูดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เช่น การแต่งกาย การวางตัว ท่าทาง กิริยา ฯลฯ ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ศูนย์ให้คำปรึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10)