บริการนักศึกษา

บริการจองตั๋วรถทัวร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ด้วยการบริการจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. โดยมีส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่จองเที่ยว ไป-กลับ และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 8.30-16.30 น. ณ เคาท์เตอร์ ทางเข้าศูนย์หนังสือ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10) ชั้นใต้ดิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 1143, 2236