บริการนักศึกษา

บริการงานธนาคาร

ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) จัดตั้งธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการงานด้านการเงินแก่นักศึกษา ทั้งการฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน การรับชำระค่าบริการต่างๆ พร้อมจัดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM) รวมถึงงานบริการด้านอื่นๆ ของธนาคาร โดยธนาคารตั้งอยู่ ณ บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1 (ติดกับ Family Mart) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2579 2268, 0 2579 6094 โทรสาร 0 2579 8473

บริการตู้เอทีเอ็ม

  1. ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ที่หน้าอาคาร 1 ชั้น L บริเวณหน้าห้องการเงิน
  2. ธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่ที่โถงอาคาร 5 ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟต์
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย และหน้าทางเข้าศูนย์อาหาร อาคาร 10 ชั้น 1
  4. ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย และหน้าทางเข้าศูนย์อาหาร อาคาร 10 ชั้น 1
  5. ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางออกมหาวิทยาลัย และหน้าธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1 (ติดกับ Family Mart)