สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพัก โซนวัดพระศรี

หอพักยายคำ อินทะรักษา

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 เมตร 70 ตรม. จำนวนห้องพัก 77 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

34 ซ.พหลโยธิน 53/2 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม.10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2972 9839

เฟอร์นิเจอร์

มีตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน+ที่นอน, โต๊ะเครื่องแป้ง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

พรไพศาล

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 16 ตรม. จำนวนห้องพัก 37 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

340/1 ซ.พหลโยธิน 53/2 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2986 0285 87

เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะตั้งโทรทัศน์, โต๊ะเครื่องแป้ง, เตียง-ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.34,รถตู้,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันชัย

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 15 ตรม.จำนวนห้องพัก 95 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

340/2 ซ.พหลโยธิน 53/2 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2521 9141

เฟอร์นิเจอร์

พัดลม, เตียง+ที่นอน, โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

สุนันทา อพาร์ตเมนท์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 X 5 ม.จำนวนห้องพัก 70 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

204/1 ซ.พหลโยธิน 53/5 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

086-476-0122

เฟอร์นิเจอร์

มีตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน+ที่นอน, โต๊ะเครื่องแป้ง,โทรศัพท์, พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

สุภาศรี

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 3.50 ม. จำนวนห้องพัก 24 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

203 หมู่ 7 ซ.พหลโยธิน 53/4 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2521 0231 4

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, ที่นอน

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นันทพร

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 12 ตรม.จำนวนห้องพัก 80 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

199/ 7 ซ.พหลโยธิน 53/6 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2521 2317

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

บุญมณี

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 17 ตรม.จำนวนห้องพัก 27  ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

154   ซ.พหลโยธิน 53/12  เขตบางเขน  แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2521 2317

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, ชั้นวางโทรทัศน์

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

พงษ์ศักดิ์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 15  ตรม.จำนวนห้องพัก 40 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

257/1 ซ.พหลโยธิน 53/14 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

08 5922 4571

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง,พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ระชา อพาร์ทเมนท์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 30 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

195/6 ซ.พหลโยธิน 53/14 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

08 9723 5234

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ทิพานันท์-ณัฐพล อพาร์ตเมนท์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 30 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

214 ซ.พหลโยธิน 53/14 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 86756 0075

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

พรโสภณ

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 300 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

330/10-11 ซ.พหลโยธิน 53/17 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2972 9556

เฟอร์นิเจอร์

เตียง-ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, พัดลม, แอร์

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

พีรพัชร์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 5 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 86 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

330/10-11 ซ.พหลโยธิน 53/21 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

08 9488 0690

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

บ้านสุขทอง

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 18 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

247  ซ.พหลโยธิน 55/10  เขตบางเขน  แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

02-521-2930

เฟอร์นิเจอร์

เตียง-ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, ที่วางรองเท้า

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ไพลิน

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 5 x 4  ม. จำนวนห้องพัก 40 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

299/3  ซ.พหลโยธิน 55/2  เขตบางเขน  แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

08 6640 6588

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

บุญประครอง

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 4 x 3 ม. จำนวนห้องพัก 18 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

324 ซ.พหลโยธิน 53/23 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2521 0205

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นาคสุวรรณ

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 3.50 ม. จำนวนห้องพัก 24 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

234/6  ซ.พหลโยธิน 53/18 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2551 2668

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง พัดลม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ชัยมงคล

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 3.80 x 5 ม. จำนวนห้องพัก 45 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

6/1 ซ.พหลโยธิน 55/2  เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2512 0849 50

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

สุพัตตรา อพาร์ตเมนท์

รูปแบบ

เป็นหอพักรวม มีห้องพักขนาด 2.50 x 4 ม. จำนวนห้องพัก 45 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัยต่อห้อง 2-3 คน

สถานที่ตั้ง

271-271/1 ซ.พหลโยธิน 55/8 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์

0 2986 1106 4

เฟอร์นิเจอร์

เตียง+ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 26,34,39,59,107,126,185,188,129,503,543 และ ปอ.พ. 34,รถตู้, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง