สิ่งอำนวยความสะดวก

Relaxation Room

ห้อง Relaxation Room เป็นห้องสำหรับการผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง ช่วยให้นักศึกษาคลายความครียด สร้างสมาธิในการเรียน ทำให้เรียนดีขึ้น ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดูดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เช่น การแต่งกาย การวางตัว ท่าทาง กิริยา ฯลฯ ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตัวเอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น

ห้อง Relaxation Room (ศูนย์ให้คำปรึกษา และแนะแนว)
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10 )