• ศูนย์กีฬาในร่ม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.00 น.
  • สนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ตั้งบริการด้านข้างอาคาร 10 ให้บริการด้านสนามกีฬาฟุตบอล เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.00 น.