สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์สุขภาพ

ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย โดยเป็นศูนย์ที่ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น ที่มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการ 07.00-21.00 น. ภายในศูนย์ฯประกอบด้วย

1. ห้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ฟิตเนสครบครัน ทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างครบครัน

2. ห้องแอโรบิค เป็นห้องกิจกรรมขนาดใหญ่ และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น Aerobic, Step Aerobic, Yoga, Fit Ball, Aeroboxing ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ประกิบกิจกรรมอีกมากมาย

3. ครูฝึกมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และดูแลในการเลือกออกกำลังกายแต่ละประเภทให้เหมาะสม

4. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 0 2579 1111 ต่อ 2397-9