1. ห้องอาหารข้างตึก 5 เป็นโรงอาหารชั้นเดียว ขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 20 ร้านให้เลือกสรร เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

2. ห้องอาหาร อาคาร 10 เป็นตึก 6 ชั้นขนาดใหญ่ โดยแบ่งชั้นห้องอาหาร 3 ชั้น มีบันไดเลื่อนทุกชั้น เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.