สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีห้องอาหารขนาดใหญ่ที่สะอาด สะดวก และทันสมัย ให้บริการแก่ท่าน ห้องอาหารมหาวิทยาลัยฯเปิดให้บริการ 2 แห่ง ไม่รวมถึงซุ้มอาหารที่กระจายตามจุดต่างๆของอาคารเรียนอีกเป็นจำนวนมาก จึงสร้างความสะดวกสบายต่อการนั่งพักผ่อนของนักศึกษา ทั้งยังมีความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา โดยมีอาหารบริการหลากหลายประเภท ทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารเหนือ อาหารใต้ อาหารอิสลาม อาหารญี่ปุ่น ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานต่างๆที่มีให้เลือกบริโภคนับร้อยรายการ

มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องอาหาร 2 แห่งดังนี้

1. ห้องอาหารข้างตึก 5 เป็นโรงอาหารชั้นเดียว ขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 20 ร้านให้เลือกสรร เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

2. ห้องอาหาร อาคาร 10 เป็นตึก 6 ชั้นขนาดใหญ่ โดยแบ่งชั้นห้องอาหาร 3 ชั้น มีบันไดเลื่อนทุกชั้น เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.