สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์หนังสือ

การบริการศูนย์หนังสือ

1.จำหน่ายตำราเรียน, เอกสารประกอบการสอน, หนังสืออ่านนอกเวลา, pocket book ต่างๆ

2.จำหน่ายเครื่องเขียน,วัสดุอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์สำหรับการทำรายงาน และ อุปกรณ์การจัดทำบอร์ด ฯลฯ

3.จำหน่ายของที่ระลึก

4.บริการรับจองตั๋วรถทัวร์

5.จำหน่ายบัตรเติมเงิน และ บริการอื่นๆ

สถานที่ตั้ง

- อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10)  ชั้นใต้ดิน

เวลาเปิดทำการ

- วันจันทร์ – วันศุกร์           เวลา 8.30 – 18.00 น.

- วันอาทิตย์                     เวลา 8.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์    0-2579-1111 , 0-2561-2222  ต่อ  2236 , 1143

โทรสาร     0-2579-7491

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียด   http://bookcenter.spu.ac.th