พิธีศิระกรานเบื้องพระยุคลบาท

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากร  นักศึกษา 
ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี

ศิระกรานเบื้องพระยุคลบาท
น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระภูบาล นวมินทร์ สู่สวรรคาลัย 

และร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป 
 
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
07.30  น.    ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมบริเวณพิธีฯ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น 1  โซน C
08.09  น.    พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป
08.49  น.    พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานหน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม  
10.00  น.    พิธีแสดงความอาลัยและพิธี “ศิระกรานเบื้องพระยุคลบาท น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระภูบาล นวมินทร์ สู่สวรรคาลัย”
                -อธิการบดี วางพานเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
                -อธิการบดี กล่าวแสดงความอาลัยในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
                -อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
                -ผู้แทนนักศึกษาอ่านบทกลอนสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                -ผู้แทนนักศึกษานำกระถางดอกดาวเรืองจำนวน 100 กระถาง วางถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตรงจุดที่กำหนด
                -อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมขับร้องเพลง ในหลวงของแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี
                -ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกราบถวายความเคารพ
                -ถ่ายภาพร่วมกัน
                -เสร็จพิธี

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1002,1124
โทรสาร 0 2579 4666