เตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักโลจิสติกส์

UploadImage
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาพิเศษ

“เตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักโลจิสติกส์”
โดยวิทยากรพิเศษ อ.พลกฤต โสลาพากุล
ที่ปรึกษาด้านวินิจฉัยธุรกิจกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอทีดี เซ็นเตอร์ จำกัด

เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์