กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และ1/2564

UploadImage

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษา 1/2564

 
ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)

คลิก เว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร 
 https://www.spu.ac.th/bachelor