"LEARNING FUTURE SKILLS" พัฒนาสกิลไปกับ พี่บุ๋ม ปนัดดา


UploadImage
“LEARNING FUTURE SKILLS” SAMO SPU
วันนี้น้องบงกช จะพาชาว THE NEXT SPU
มาเรียนรู้และพัฒนาสกิลแห่งศตวรรษที่ 21
เพราะสถานการณ์โลก มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
มีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21
ที่ เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19

มาพัฒนาไปด้วยกัน กับแขกรับเชิญสุดปังเหล่านี้
- ครูเงาะ รสสุคนธ์ กับคลาสเรียนวันที่ 30 กันยายน  2564 เวลา 17.00 น.
- โอม cocktail กับคลาสเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
- นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ กับคลาสเรียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.
- พี่อ้อย CLUB FRIDAY กับคลาสเรียนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
- คุณอู๋ spin9 กับคลาสเรียนวันที่ 31 มกราคม 2565  เวลา 17.00 น. 
- บุ๋ม ปนัดดา กับคลาสเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.
ซึ่งเพื่อนๆสามารถ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และติดตามกิจกรรมได้ที่
page : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
.
แล้วมาพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคต ที่ไม่เหมือนเดิมไปด้วยกันนนนนนนนนน ~ ~
https://www.facebook.com/samospubangkhen/photos/a.702511129809088/4522019554524874 
#DEKSPU #SPU #SripatumUniversity #Sripatum #SAMOSPU #IBelieveInYou
SAMO SPU
For More Information:
Facebook Page: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน