"LEARNING FUTURE SKILLS" พัฒนาสกิลไปกับ พี่อู๋ Spin9

UploadImage“LEARNING FUTURE SKILLS” SAMO SPU
วันนี้น้องบงกช จะพาชาว THE NEXT SPU
มาเรียนรู้และพัฒนาสกิลแห่งศตวรรษที่ 21
เพราะสถานการณ์โลก มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
มีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21
ที่ เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19
มาพัฒนาไปด้วยกัน กับแขกรับเชิญสุดปังเหล่านี้
- ครูเงาะ รสสุคนธ์ กับคลาสเรียนวันที่ 30 กันยายน  2564 เวลา 17.00 น.
- โอม cocktail กับคลาสเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
- นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ กับคลาสเรียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.
- พี่อ้อย CLUB FRIDAY กับคลาสเรียนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
- คุณอู๋ spin9 กับคลาสเรียนวันที่ 31 มกราคม 2565  เวลา 17.00 น. 
- บุ๋ม ปนัดดา กับคลาสเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.
ซึ่งเพื่อนๆสามารถ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และติดตามกิจกรรมได้ที่
page : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

แล้วมาพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคต ที่ไม่เหมือนเดิมไปด้วยกันนนนนนนนนน ~ ~
https://www.facebook.com/samospubangkhen/photos/a.702511129809088/4522019554524874 
#DEKSPU #SPU #SripatumUniversity #Sripatum #SAMOSPU #IBelieveInYou
SAMO SPU
For More Information:
Facebook Page: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน