โครงการ Beer Game Season 2

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการ Beer Game Season 2 ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน การพัฒนาทักษะความคิดในการจำลองสถานการณ์การบริหาร ( Management Simulation ) ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทุกทีมที่เข้าร่วกิจกรรมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร รวมทั้งอาจารย์และผู้ควบคุมทีม 


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ ชั้น12A07 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
#LSCSPU
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

CALENDAR