สถานที่จอดรถวันพิธีฝึกซ้อม

สถานที่จอดรถวันพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 – 18.00 น.
1.ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จำนวน 80 คัน

3.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน จำนวน 300 คัน

หมายเหตุ :
1.สถานที่จอดรถบริเวณภายนอก (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก) มีจุดบริการรถตู้รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวก
2. เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถาม สำนักงานอาคารสถานที่ โทร.025791111 ต่อ 1111, 1191