การจำหน่ายดอกไม้สด – ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตา – ตุ๊กตาประดิษฐ์ งานพิธีซ้อมรับปริญญา และ พิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจำหน่ายดอกไม้สด –  ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตา  –  ตุ๊กตาประดิษฐ์ งานพิธีซ้อมรับปริญญา และ พิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2562  รุ่นที่  49 มหาวิทยาลัยศรีปทุม