จองกรอบรูป ป.ตรี

ปริญญาตรี
บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

  • วันรับชุดครุย วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
  • วันฝึกซ้อม วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • วันพิธีรับจริง วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดแบบกรอบรูป
บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบรูปพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

คลิก ตัวอย่างกรอบรูป และ ใบจองรูป