จองกรอบรูป ป.ตรี

ปริญญาตรี
บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

  • วันรับชุดครุย วันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
  • วันฝึกซ้อม วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • วันพิธีรับจริง วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี


รายละเอียดแบบกรอบรูป

บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบรูปพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

คลิก ตัวอย่างกรอบรูป และ ใบจองรูป