มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำหนดเปิดการยื่นเสนอราคา พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา  2558

 

.

————————————-