บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

  • ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. น. ณ อาคาร  11 ชั้น 1 โซน C และ บริเวณด้านหน้าอาคาร 10

 

รายละเอียดแบบกรอบรูป

บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบรูปพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น