รางวัลชมเชยการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง "พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทางด้านกฎหมาย"