รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีขอนแก่น