นักบัญชียุคดิจิทัลกับการขายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce & Application