ปฏิบัติการถ่ายภาพ ทริปสะพายกล้อง ท่องสามพันโบก

UploadImage
 

ปฏิบัติการถ่ายภาพUploadImage
ทริปสะพายกล้อง
ท่องสามพันโบก

         คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ เว็บไซต์ตากล้อง Bigcamera และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายภาพนอกสถานที่ “ทริปสะพายกล้องท่องสามพันโบก วัดภูพร้าว เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี” นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ช่วยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ภาพถ่ายสวยๆ มากมาย

UploadImageUploadImage