คณะ IT มีกระบวนการและมีอาจารย์ ที่มีความพร้อมในการผลักดัน ส่งเสริมนักศึกษาให้กลายเป็น Tech Startup ไ

UploadImage
 
คณะ IT มีกระบวนการและมีอาจารย์
ที่มีความพร้อมในการผลักดัน
ส่งเสริมนักศึกษาให้กลายเป็น
Tech Startup ได้ครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สุขวาร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Tech Startup มาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีที่ไหนเริ่มทำ โดยกระบวนการของเราเริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรและเข้าไปในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก SIPA ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราได้บ่มเพาะเด็กของคณะไอทีให้มีวิธีการคิดให้ต่างจากนักศึกษาทั่วไป ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะมีทักษะการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันของ SIPA, Microsoft, Dtac, SAMART และอื่นๆ อีกมากมายครับ โดยนักศึกษาของเราได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศ Popular Vote และรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจากจุดนี้ทำให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมั่นใจในการก้าวสู่การเป็น Tech Startup และปัญหาที่สำคัญของการเป็น Startup ส่วนใหญ่คือการขาดแหล่งเงินทุนที่จะใช้ต่อยอดและพัฒนาจนสามารถเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจในการหาแหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆ ที่พอใจและมั่นใจในผลงานของนักศึกษา และคิดว่าสามารถต่อยอดและผลักดันผลงานสู่ตลาดของธุรกิจได้จริง