SPU : โอกาสดีๆ...ยังไม่หมด รับทุนสูงสุด 7,000 บาท

UploadImage
 

SPU : โอกาสดีๆ...ยังไม่หมด รับทุนสูงสุด 7,000 บาท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่"59  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้แล้ววันนี้!