ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเลือกจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ให้เป็นสน" />

spu

SPU : ยินดีต้อนรับ...น้องๆนักเรียน ผู้เข้าสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบ ม.ศร

UploadImage
 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเลือกจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 07.30 – 17.00 น.  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์ ชั้น 5 อาคาร 1 และศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียน ผู้เข้าสอบ  GAT PAT  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคนและขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้  

#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59