หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณ" />

spu

รู้ทัน พ.ร.บ. ...ก่อนแชร์สนุก โพสต์สนั่น แชทมันส์ๆ

UploadImage
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 2  จัดงานสัมมนา “แชร์สนุก โพสต์สนั่น แชทมันส์ๆ รู้ทัน พ.ร.บ.” เปิดเนื้อหาพร้อมไขข้อข้องใจ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่เพื่อให้รู้ทันทุกการแชท แชร์ โพสต์ แบบไม่ผิดลิขสิทธ์  โดยมี  นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายณัฐพนธ์ วงษ์สนิท ศิลปินจากค่าย RS เป็นเกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ที่ผ่านมา