เด็กนิเทศ FD ม.ศรีปทุม กับการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต

UploadImage
 

เด็กนิเทศ SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต

เด็กนิเทศ สาขา FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต
จากโครงการค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

ดูแลโดยอาจารย์โป้ง, อาจารย์อ้น และอาจารย์ธีระพันธ์ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. ​กิตติภพ ทองประเสริฐ (อิฐ)  
2. ภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล (ไกด์)