จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล" ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UploadImage
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จัดอบรม หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
(Digital Transformation Program In Action)
สำหรับผู้z^hcDb[y9b'koในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 


UploadImage