จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลสำหรับนักบริหาร" ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

UploadImage
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จัดอบรม หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลสำหรับนักบริหาร 
(Digital Transformation Program for Executive)
สำหรับผู้บริหารขององค์กรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 


UploadImage