ร่วมยินดี! ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จากพลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้เข้าร่วมป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาUploadImage