การประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ "เที่ยว ล่อง ส่องอดีต"

UploadImage
 
วันที่ 28 กันยายน 2565  คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนแคว้นไทย 4 ภาค และได้เข้าร่วมรับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ "เที่ยว ล่อง ส่องอดีต" โดยผลงานของ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม และนางสาวมนฤดี เปียงแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี อาจารย์รณิดา นุชนิยม (โค้ชอิ๊บ) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดครั้งนี้ นอกจากนี้ทางคณะได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Wat Pho อีกด้วย นำทีมโดย ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย จัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

ชมผลงานการประกวดได้ที่ https://youtu.be/ZK2ix61AOFE
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม และนางสาวมนฤดี เปียงแก้ว