ยกนิ้วให้ ทีม Launcher Film! Dek Film SPU คว้ารางวัลประกวด MV “จากหนึ่งกล้าสู่…ผืนป่าในใจเรา” ของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Launcher Film ที่ประกอบไปด้วย นายวัชรพงษ์ เป็งยาวงค์ ,นายจิราภัทร เพชรหมู่ ,นางสาวอมรรัตน์ จิตจง ,นายไชยนิวัตร พงศ์กาญจนโกมล ,นายสีหราช สาภักดี ,นายอธิบดี บุบผามะตะนัง ,นายรพีภัทร ทัศราช ,นายณธีพัฒน์ วงศ์พยัคฆ์ ,นายธีรภัทร วิโรจน์ศิริ และนางสาวกุลนันต์ โกเสนตอ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด MV Music Video ภายใต้ Concept “จากหนึ่งกล้าสู่…ผืนป่าในใจเรา” ของมูลนิธิผืนป่าในใจเรา เข้ารับมอบรางวัลจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร เมี่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

นายวัชรพงษ์ เป็งยาวงค์ ,นายจิราภัทร เพชรหมู่ ,นางสาวอมรรัตน์ จิตจง ,นายไชยนิวัตร พงศ์กาญจนโกมล ,นายสีหราช สาภักดี ,นายอธิบดี บุบผามะตะนัง ,นายรพีภัทร ทัศราช ,นายณธีพัฒน์ วงศ์พยัคฆ์ ,นายธีรภัทร วิโรจน์ศิริ และนางสาวกุลนันต์ โกเสนตอ
นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม